img 055 / 799 69 69, 0915 964 461
img info@v-energie.sk
img V - Energie s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
Revízie elektrických zariadení

Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických zariadení skupiny:

 

E2 – technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov

 

Trieda objektov:

A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu

B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu