img 055 / 799 69 69, 0915 964 461
img info@v-energie.sk
img V - Energie s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
Revízie tlakových zariadení

Odborné skúšky a odborné prehliadky tlakových zariadení vykonávame v rozsahu:

 

technické zariadenia tlakové skupina A

b1 – tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

b2 – tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny

e – potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlakom nad 1 MPa a s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25

 

technické zariadenia tlakové skupina B

a – kotly parné a kvapalinové s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW, patriace do V. triedy.

b1 – tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny

b2 – tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny

e1 – potrubné vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s tlakom do 1 MPa

e2 – potrubné vedenia s pracovnou látkou vodná para

f1 – bezpečnostné príslušenstvo, ktoré chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku