img 055 / 799 69 69, 0915 964 461
img info@v-energie.sk
img V - Energie s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
Tabuľka kontroly vykurovacích systémov
Menovitý

výkon

kotla [kW]

Interval pravidelnej kontroly [rok]
Palivo Rodinné domy a bytové domy Iné budovy
od 20 vrátane do 30 fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 10
(31.12.2017)
7
(31.12.2014)
zemný plyn 15
(31.12.2022)
12
(31.12.2019)
biomasa, bioplyn 15
(31.12.2022)
15
(31.12.2022)
od 30 vrátane do 100 fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 4
(31.12.2011)
4
(31.12.2011)
zemný plyn 6
(31.12.2013)
6
(31.12.2013)
biomasa, bioplyn 10
(31.12.2017)
10
(31.12.2017)
od 100 vrátane fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 2
(31.12.2009)
2
(31.12.2009)
zemný plyn 3
(31.12.2010)
3
(31.12.2010)
biomasa, bioplyn 6
(31.12.2013)
6
(31.12.2013)