img 055 / 799 69 69, 0915 964 461
img info@v-energie.sk
img V - Energie s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
Odborné prehliadky kotolní

ODBORNÉ PREHLIADKY KOTOLNÍ -1 X ROČNE

Podľa Vyhlášky 25/1984 Z.z. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky č. 75/1996 Z.z. je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať pravidelne odborné prehliadky kotolní v intenciách vyhlášky.