img 055 / 799 69 69, 0915 964 461
img info@v-energie.sk
img V - Energie s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
Servis a opravy

Zabezpečujeme opravy a servis na všetkých VTZ formou outsourcingu

  • montáže a opravy zariadení na spotrebu plynov spaľovaním
  • montáže a opravy zariadení na znižovanie tlaku plynu
  • montáže a opravy rozvodov plynov z oceľových materiálov a plastových (PE)
  • montáže a opravy bezpečnostnej výstroje, nastavovanie a repasovanie poistných ventilov a regulačných ventilov
  • montáže a opravy detekčných systémov prenosných a stabilných na výbušné plyny
  • montáže a opravy regulačných a doregulačných staníc plynu
  • zabezpečujeme pozáručný servis kotlov, plynových a tlakových zariadení